Roczek Spółdzielni Socjalnej Talent

We wtorek, 13 lutego, odbyły się kameralne obchody, pierwszego roku działalności Spółdzielni Socjalnej Talent, w kawiarni Napoleon w Szamotułach.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 69/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 69/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 68/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 68/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+

Czytaj dalej

Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

W czwartek  8 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, byliśmy na  posiedzeniu Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.

Obecny był Z-ca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk oraz członkowie.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 16 lutego 2018r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceni wnioski o dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 67/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 67/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Stosowanie środków ochrony roślin” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała kryteriów, dlatego została odrzucona, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Na spotkaniu z CIS-em w Kłodzie

W piątek 2 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie k. Rydzyny.

Czytaj dalej

Szkolenie „Obsługa trudnego klienta”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Obsługa trudnego klienta”, które odbędzie się 9 lutego 2018r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.

Szczegóły w załączeniu

Program szkolenia Obsługa trudnego klienta