Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej

W środę 20 marca, będziemy gościć w siedzibie WCES przedstawicieli Komisji Europejskiej i członków Komitetu Monitorującego WRPO 2014+ Bezpośrednio po zakończeniu XIII. posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i lunchu planowana jest wizyta u podmiotów, których projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+. Wśród odwiedzanych podmiotów znajdują się:

-Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 

– Centrum Medyczne HCP 

– Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” 

-Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji” w Pile

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona działalność Fundacji Pomocy Wzajemenj Barka, projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” oraz działania partnerów projektowych, działalność Przedsiębiorstw Społecznych (również problemy, na które napotykają).

 

Spotkanie z Zespołem ROPS w Poznaniu ds.ES


W poniedziałek 11 marca, w siedzibie WCES spotkaliśmy się z pracownikami Zespołu ROPS w Poznaniu, którzy zajmują się ekonomia   społeczna w Wielkopolsce i jej różnymi aspektami.

Obie strony szczegółowo przedstawiły swoje plany, a następnie w grupach ds. biznesu, sieciowania, animacji i zwiększania widoczności ES, dogrywano harmonogramy wspólnych zadań. Było to bardzo owocne spotkanie.

Oferta pracy

Oferta pracy

Stanowisko: doradca biznesowy

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu

Okres zatrudnienia: 2019-04-01 – 2021-12-31

Zakres obowiązków:

Świadczenie usług doradztwa biznesowego w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych oraz osób i podmiotów zainteresowanych ich założeniem, z terenu subregionu poznańskiego (Subregion Poznański: miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat śremski, powiat średzki).

Obszary tematyczne doradztwa:

 1. Branżowe, zw. z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i odpłatnej statutowej (dopasowane dla danego klienta – w tym doradztwo zawodowe i branżowe),
 2. Poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 3. Przygotowanie i praca nad biznes planem (w tym prowadzenie warsztatów dla
  grup inicjatywnych PS),
 4. Współpraca z pośrednikami finansowymi  (wybranymi w ramach PO WER) oferującymi instrumenty finansowe  bezpośrednio dla PES.

Zadania doradcy biznesowego:

 • rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta, w oparciu o nie przygotowanie procesu doradztwa biznesowego oraz przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego PS i w oparciu o nie przygotowanie procesu doradztwa dla PS oraz przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • opracowanie biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
 • skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
 • opracowanie planu naprawczego dla PS,
 • doradztwo w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
 • praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring.

Doradztwo obejmuje także wsparcie środowisk lokalnych w procesie aplikowania o środki dostępne w ramach WRPO 2014-2020 dla PES.

Proces udzielania doradztwa musi rozpocząć się maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania ze strony klienta.

Doradztwo będzie odbywało się:

 • w formie doradztwa bezpośredniego (świadczonego osobiście w siedzibie WCES lub w innym dogodnym miejscu dla klienta)
 • w uzasadnionych przypadkach w formie doradztwa pośredniego z wykorzystaniem internetu i telefonu.

Jeden dzień w tygodniu doradca będzie pełnił 6 godzinny dyżur w siedzibie WCES.

Zasady świadczenia usług doradztwa biznesowego określa dodatkowo dokument: Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Wymagania:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
w szczególności muszą:

 • posiadać wyższe wykształcenie;
 • posiadać co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • posiadać doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B.

Prosimy o przesłanie CV wraz z wykazem doświadczenia na adres mailowy:

lidia.wesierska@barka.org.pl

w terminie do 20.03.2019 r.

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Spółdzielnia Socjalna Pracowania ArtZagroda

Prezentujemy przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Spółdzielni Socjalnej Pracownia ArtZagroda. Spółdzielnia powstała w 2017 r. na bazie Pracowni, o tej samej nazwie, działającej od 2009 r., która prowadzona była przez inicjatorów przedsiębiorstwa, tj. Monikę i Mirosława Kosickich. Spółdzielnia dziś zatrudnia 6 osób. Część osób to osoby po ciężkich życiowych przejściach, niegdyś zagubione dziś odnalazły się w świecie rękodzieła, tworzenia, kreatywnego myślenia. Wychodząc poza swoją strefę komfortu podjęły decyzję, aby zawalczyć o siebie. Uczą się coraz to nowych umiejętności, szkolą się obsługi skomplikowanego często sprzętu i narzędzi odkrywając swoje talenty. Wykonywane przez Artzgrodę rękodzieło zyskuje uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Obszar działania branżowego to szeroko pojęte rękodzieło, dekoracja ślubna i oprawa uroczystości weselnych, stolarnia artystyczna, kursy oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W grudniu 2018 r. ArtZagroda otrzymała certyfikat Znaku Promocyjnego Zakup Prospołeczny.

Aktualnie w ofercie:

1) Rękodzieło artystyczne oraz użytkowe, wykonywanie różnego rodzaju artykułów z litego drewna (np. skrzynki, skrzynki jako moduły do budowania regałów, płaskorzeźby, magnesy, figurki, świeczniki, organizery na biurka, podstawki pod kubki), figurki z mas plastycznych (masa solna, zimna porcelana), ceramika artystyczna i użytkowa, malarstwo na płótnie i drewnie oraz szkle;

2) Organizacja i prowadzenie warsztatów artystycznych dla przedszkoli, szkół, różnych placówek oświatowych, wychowawczych – we własnej siedzibie lub w siedzibie zleceniodawcy. W ofercie także prowadzenie zajęć adaptacyjnych oraz integracyjnych, organizacja eventów dla firm, udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych, sezonowych, branżowych czy targowych.

Dane kontaktowe: Łąkowa 4a, 62-050 Dymaczewo Stare tel. 503 013 299, 505 183 386

kontakt@artzagroda.pl, radosna_tworczosc@interia.pl www.artzagoda.pl – poczta prezentowa PL (zamówiony prezent dostarczamy do odbiorcy na terenie PL – oferta skierowana przede wszystkim dla osób mieszkających za granicami kraju), – organizacja eventów, warsztatów artystycznych, mobilnych w szkołach i przedszkolach, – strefa wendding&party – organizacja ślubów w zakresie wystroju sal, stołów, kościołów, aut, bukiety, butonierki.

Szkolenie z zakładania i prowadzenia PS i PES

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie PES i PS”, które odbędzie się w siedzibie WCES w dniach od 18 do 22 lutego 2019 r.

Zgłoszenie na szkolenie można przesłać na adres:

zaneta.przepiera@barka.org.pl

do dnia 4 lutego 2019 r.

Rekrutacja uczestników do ścieżki dotacyjnej

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ogłasza nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia. Zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do złożenia skróconego opisu przedsięwzięcia do dnia 22 stycznia 2019r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Czytaj dalej

Gala Zakupu Prospołecznego

Dzisiaj kolejne wielkopolskie przedsiębiorstwa społeczne otrzymały certyfikat znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. Z naszej rekomendacji, w subregionie poznańskim, certyfikat uzyskały: Fundacja Pstryk, Pracownia ArtZagroda, Beatit Sp. z o.o.  oraz Spółdzielnia Socjalna Paumark ze Śremu. Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz życzmy sukcesów!

Czytaj dalej