Festyn organizacji pozarządowych

W sobotę 16 września rozpoczął się VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych, specjalnym festynem na placu Wolności w Poznaniu.  Pozarządowy Poznań zaprezentował się różnorodnie, ponad 70 organizacji promowało swoją działalność.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 57/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 57/WCES/2017 na wybór wykonawców szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 56/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 56/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym metodą e-learningową w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

II Kulinarny Dzień Ekonomii Społecznej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, zapraszają do udziału w II Kulinarnym Dniu Ekonomii Społecznej, w sobotę, 30 września 2017 r., w godz. 9-14, przy ul. św. Wincentego 6/9.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 54/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr numer 54/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. B+E” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 52/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 52/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Trening interpersonalny w CIS Rogoźno

W dniach od 11 do 15 września WCES zrealizował trening interpersonalny dla Uczestników Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie. Wzięło w nim udział 18 osób. Trening miał na celu podniesienie kompetencji społecznych Uczestników. Podczas pięciu dni wspólnych spotkań, uczestnicy Centrum – przy udziale pani psycholog prowadzącej zajęcia – wymieniali się swoimi doświadczeniami, zacieśniali więzi oraz doskonalili umiejętności z zakresu komunikacji, współpracy oraz udzielania wzajemnego wsparcia.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 55/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 55/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Dekorator wnętrz” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej