Zakończenie wakacji w Chudobczycach

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza w ramach Akademii Spółdzielcy, na spotkanie rekreacyjno– integracyjne  do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lubosz Wlk. w Chudobczycach,  w sobotę, 27 sierpnia 2016 r.

Czytaj dalej

Roczek „Wspólnego Stołu”

Na poznańskiej Śródce od roku działa Restauracja Wspólny Stół, prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną o tej samej nazwie.

Czytaj dalej

Seminarium tematyczne „Kulinarny fenomen na mapie Poznania”

W piątek 12 sierpnia odbyło się w siedzibie WCESu   seminarium  tematyczne „Kulinarny fenomen na mapie Poznania – spółdzielnie socjalne osób prawnych”,  podczas  którego  rozmawialiśmy o pierwszym roku działalności Dobrej Kawiarni oraz Restauracji Wspólny Stół i Kantyna.

Czytaj dalej

Roczek „Wspólnego Stołu”

Na poznańskiej Śródce od roku działa Restauracja Wspólny Stół , prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną o tej samej nazwie.

Czytaj dalej

Zapraszamy na konferencję!

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza w piątek, 12 sierpnia ,  na konferencję „Kulinarny fenomen na mapie Poznania – spółdzielnie socjalne osób prawnych”.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 19/WCES/2016

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 19/WCES/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Wydłużenie terminu składania wniosków o dotacje

Szanowni Państwo,

Termin składania wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych został przedłużony do 03.08.2016r.

Czytaj dalej

Lista rankingowa

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczona została lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, po ocenie wniosków przeprowadzonej w trakcie II posiedzenia Komisji Oceny Wniosków.

Czytaj dalej