Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 71/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 71/WCES/2018 dotyczącym wyboru Wykonawcy świadczącego usługi marketingowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Szkolenie „Poszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność przedsiębiorstw społecznych”

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie

pt. Poszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność przedsiębiorstw społecznych

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 74/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 74/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 73/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 73/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Szkolenie „Zasady rozliczania i przygotowania sprawozdań z realizacji zadań publicznych”.

Urząd Miejski w Pniewach we współpracy z WCES prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady rozliczania i przygotowania sprawozdań z realizacji zadań publicznych”.

Szkolenie odbędzie się 9.04.2018 roku w godz. 13.00 – 16.00

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 70/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 70/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) – moduł 2 wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Lista rankingowa 14 KOW

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 14 posiedzeniu KOW.

LISTA-RANKINGOWA-14 kow

Wizyta studyjna z Dopiewa

W środę 28 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, gościliśmy wizytę studyjną z Partnerstwa Lokalnego w Dopiewie. Goście spotkali się ze  Spółdzielnią Socjalną Talent w Szamotułach. W Pniewach –  z kadrą i uczestnikami Centrum Integracji Społecznej Ostoja oraz Spółdzielnią  Socjalną  Horyzont. W Poznaniu odbyło się spotkanie w CISie prowadzonym przez Fundację Barka oraz Dobrej Kawiarni prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną osób prawnych.

Czytaj dalej