Zapraszamy na szkolenie z marketingu!

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (miasto Poznań, powiat poznański, śremski, średzki, szamotulski i obornicki)

pt. „Marketing i promocja jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa społecznego”.

III nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 23.08.2019r.

Czytaj dalej

Szkolenie z zakładania i prowadzenia PES

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, które odbędzie się w dniach 7, 9, 12, 13 i 19 sierpnia 2019 r. (program w załączniku). Szkolenie skierowane jest do osób i podmiotów ze subregionu poznańskiego (powiat Poznań, poznański, szamotulski, obornicki, śremski, średzki).

Otwarcie Pracowni ES w Poznaniu

W środę 10 lipca, z udziałem Zastępcy Prezydenta Poznania, Jędrzeja Solarskiego, zostało otwarte miejsce pn. „Ładne rzeczy. Pracownia Ekonomii Społecznej”.

Przestrzeń powstała w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej i będzie prowadzona przez partnera projektu Miasto Poznań.

Miejsce usytuowane w samym centrum Poznania, przy ul. św. Marcin 57, służyć będzie do promocji idei przedsiębiorczości społecznej, konsultacji i regularnych dyżurów doradców WCES,  spotkań i wydarzeń animowanych przez podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe czy warsztaty terapii zajęciowej.

Podczas uroczystego otwarcia ofertę projektu WCES po stronie Miasta przedstawiła  Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Spotkanie prowadziły Małgorzata Cieślak i Renata Lewicka – odpowiedzialne za kreację tego miejsca. Catering przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Cuda -Garnki”. Niespodzianka były warsztaty zielarskie przygotowane przez przedsiębiorstwo społeczne Kasztelania Ostrowska.

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń


Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Maciej Witkowiak Kancelaria Radcy Prawnego

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w rozeznaniu rynku

Relacja z konferencji „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce”

Konferencja „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce”, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, odbyła się w piątek 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu. Konferencja była jednym z elementów programu 30-lecia Fundacji Barka, która jest prekursorem ekonomii społecznej w Polsce. W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencję rozpoczął Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Antoni Kalisz Członek Zarządu Starostwa Powiatu Poznańskiego. Zaprezentowano specjalne videonagranie z wystąpieniem prof. Jerzego Buzka, który nie mógł przybyć na konferencję osobiście. W panelu pt. „Rola samorządów w tworzeniu warunków dla zrównoważonego rozwoju we wspólnocie lokalnej”, moderowanym przez Andrzeja Porawskiego, wieloletniego dyrektora biura Związku Miast Polskich, wzięli udział: Antoni Kalisz, Członek Zarządu Starostwa Powiatu Poznańskiego, Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, Maria Feliniak, Zastępczyni Burmistrza Strzelec Opolskich, Renata Tomaszewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego, Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki, Dariusz Szykuła, Wójt Gminy Adamów, Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Czarnków. Natomiast panel pt. „Wspólnota oparta o wartości, biznes społecznie odpowiedzialny; rola przedsiębiorców w kształtowaniu ludzkiej twarzy biznesu” , poprowadził prof. dr hab. Wiesław Ambrozik. W tej części wystąpili: Agata Garczyk-Wysocka, Partner w PwC, Jacek Siwiński, Prezes Velux Polska, Piotr Voelkel, Założyciel Grupy VOX oraz Uniwersytetu SWPS, Grzegorz Adamski, Kierownik ds. Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju, Kompania Piwowarska, Katarzyna Nowojewska, Kierownik Działu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Volkswagen Poznań. W 2. części wydarzenia miały miejsce warsztaty tematyczne. Ewa Sadowska z Barki UK, moderowała warsztat „Osoby po przejściach jako liderzy w działaniach na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych, uzależnionych, więźniów, migrantów”. Martine Wendzinski, z Barki Francja prowadziła warsztat „Rola kościołów w integrowaniu środowisk wykluczonych z szerszą społecznością”. Natomiast warsztat pt. „Od innowacji społecznych do zmian systemowych” prowadziła Agata Stafiej-Bartosik z Ashoka Polska, a warsztat „Gospodarka solidarna i ekonomia społeczna – jak popularyzować w mediach współpracę i uspołecznienie zysku we wspólnocie lokalnej?” – dziennikarz i wieloletni wiceprezes Radia Merkury – Wojciech Biedak i „Klauzule społeczne – czy mogą pomóc organizacjom obywatelskim realizować usługi użyteczności publicznej i rozwoju lokalnego budując nową jakość ich działań” moderował Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Konferencji towarzyszyły Targi Ekonomii Społecznej, podczas których zaprezentowały swoją działalność: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół, Brat-Bud Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Wydawnicze Barki, Spółdzielnia Socjalna Pracownia Artzagroda, Spółdzielnia Socjalna Talent, warsztat gastronomiczny CIS-u Fundacji Barka, Spółdzielnia Socjalna Turbo. Swoje stoiska prowadził także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – prezentując markę społecznie odpowiedzialnego designu Klunkry Wielkopolskie, a także Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Wszystkie wydarzenia jubileuszowe 30-lecia Fundacji Barka wsparli liczni partnerzy. Prezydent Miasta Poznania objął konferencję honorowym patronatem. Partnerem wydarzenia były także Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Relację z imprezy zamieściła TVP Poznań oraz Radio Poznań. Okolicznościowe artykuły opublikowały Gazeta Wyborcza oraz Głos Wielkopolski.