Świąteczne życzenia

Serdecznie pozdrawiamy  i życzymy słonecznych nastrojów, spokoju, relaksu, miłych spotkań z najbliższymi oraz wielu świątecznych przyjemności  w czasie Wielkanocy!

Zespół WCES

Wizyta studyjna przedstawicieli WNPiD UAM

Zwiększamy widoczność ekonomii społecznej! Z pracownikami i studentami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odwiedziliśmy we wtorek 16 kwietnia , farmę ekologiczna w Chudobczycach, prowadzoną przez przedsiębiorstwo społeczne. W trakcie spotkania, uczestnicy mieli szansę poznać całe rozwiązanie systemowe – od wspólnoty mieszkaniowej osób zagrożonych wykluczeniem, przez centrum integracji społecznej do przedsiębiorstwa społecznego.

Dzień Przedsiębiorczości Społecznej na UAM

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne, czym zajmuje się Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, kiedy i po co powstała Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, kim jest lider Barki, co to jest ekonomia społeczna, gdzie jest najwięcej spółdzielni socjalnych – o tych i innych sprawach dowiedzieli się we wtorek 15 kwietnia,  studenci z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM podczas Dnia Przedsiębiorczości Społecznej. A potem wzięli aktywny udział w Grze Kampusowej o ES. Przedtem jednak wysłuchali inspirujących wystąpień przedstawicieli Przedsiębiorstwa Społecznego Kasztelania Ostrowska i Spółdzielni Socjalnej ArtZagroda – dziękujemy! Poczęstunek oraz nagrody dla studentów przygotowała Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół – dziękujemy!

Spotkanie Komitetu ES

Dzisiaj, w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, odbyło się  pierwsze w tym roku posiedzenie Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej!

Omawiano m.in.  kwestie związane z kolejną perspektywą finansową EFS+ w kontekście Ekonomii Społecznej.

Rekomendacje dot. stosowania odpowiedzialnych społecznie zamówień

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Szczegółowe wskazówki w zakresie stosowania klauzul społecznych w praktyce,
na każdym etapie planowania i wdrażania procedury przetargowej,znajdują się w podręczniku opracowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych: (http://www.spoldzielnie.org/new,836) oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Publikacja,pn.,
Stosowanie,klauzul,spolecznych,oraz,spolecznych,kryteriow,ocen,3974.html).
Na stronie Stowarzyszenia znajduje się dodatkowo katalog dobrych praktyk,
obejmujący przegląd doświadczeń JST wdrażających społecznie odpowiedzialne
zamówienia publiczne, wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania (www.spoldzielnie.org/zamowieniapubliczne).

Nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 05.04.2019r.

Czytaj dalej

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W środę , 20 marca, gościła w siedzibie Fundacji Barka, delegacja Komisji Europejskiej. Bezpośrednio po zakończeniu XIII. posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, odbyły się odwiedziny u podmiotów, których projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+. W tym, w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, Centrum Medycznym HCP, Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji” w Pile oraz u nas. Spotkanie odbyło się w bogatym gronie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznania – partnera w projekcie WCES, reprezentanci partnerstwa lokalnego w Obornikach – m.in. Spółdzielni Uciec Dysforii, partnerstwa w Rogoźnie, w tym CIS-u i Spółdzielni Opus. Ponadto także przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych: Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół, Spółki z o.o. Brajl Punkt. W trakcie spotkania przedstawiona została działalność Fundacji Barka, projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, działalność przedsiębiorstw społecznych, w tym również problemy, na które napotykają.