I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W Warszawie w dniach 15-16 listopada 2017r. odbywa się I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

W programie Forum przewidziano szereg ciekawych wystąpień, paneli dyskusyjnych, prezentacji dobrych praktyk. Konferencji towarzyszą targi podmiotów ekonomii społecznej. Swoje stoisko wystawiła między innymi spółdzielnia Socjalna Furia z Poznania.

Czytaj dalej

Konferencja „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektów Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, zapraszają na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim, pt.

„Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”

w środę 22 listopada 2017 r. w godz. 9.00-15.30

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 62/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 62/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C+E” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 61/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 61/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 60/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 60/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia wykonywania i dekoracji tortów nowoczesnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 08.12.2017r.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 59/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 59/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia do prac na wysokości metodą dostępu linowego OTDL – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Ekonomia Społeczna dla dzieci

Zapraszamy się do zapoznania się z artykułem „Ekonomia społeczna dla dzieci”, który ukazał się w Głosie Wielkopolskim 27 października.

ES dla dzieci