Lista rankingowa 12 KOW

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 12 posiedzeniu KOW.

LISTA-RANKINGOWA-12 KOW

Zapytanie ofertowe numer 64/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 64/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Konferencja „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”

Bogaty program konferencji  sieciującej partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”, przyciągnął w środę 22 listopada, do siedziby WCESu liczne grono przedstawicieli samorządów, owes-ów, organizacji obywatelskich oraz przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie rozpoczął Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, tematem „Zadania użyteczności publicznej – ES partner czy podwykonawca?”

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 63/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 63/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora szkolenia dla przedsiębiorstw społecznych  „Marketing w Internecie w małej firmie” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Szkolenie „Marketing i promocja jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa społecznego”

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Marketing i promocja jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa społecznego”.

Czytaj dalej

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W Warszawie w dniach 15-16 listopada 2017r. odbywa się I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

W programie Forum przewidziano szereg ciekawych wystąpień, paneli dyskusyjnych, prezentacji dobrych praktyk. Konferencji towarzyszą targi podmiotów ekonomii społecznej. Swoje stoisko wystawiła między innymi spółdzielnia Socjalna Furia z Poznania.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku – materiały szkoleniowe

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku na druk, przygotowanie i dostawę kompletu materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Konferencja „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektów Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, zapraszają na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim, pt.

„Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”

w środę 22 listopada 2017 r. w godz. 9.00-15.30

Czytaj dalej