Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 07 sierpnia 2017r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceni wnioski o dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Zapytanie ofertowe nr 50/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 50/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 50 – kurs spawacz

załączniki do zapytania nr 50 – kurs spawacz

Lista rankingowa KOW 10

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 10 posiedzeniu KOW.

LISTA RANKINGOWA 10 KOW odwołanie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 49/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 49/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Sieciowanie OWES

W dniach 28-29 czerwca 2017r. odbyło się w Warszawie pierwsze ogólnopolskie spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski, zorganizowane w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez partnerstwo trzech podmiotów: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Fundację Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięło udział 250 przedstawicieli OWES.

Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Program spotkania był bardzo bogaty: Program Warszawa 28-29.06.2017

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 48/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 48/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Artykuły o przedsiębiorstwach społecznych w subregionie poznańskim

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury artykułów na temat przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w subregionie poznańskim:

Artykuł_Glos_Wielkopolski_Tyg._Tygodnik_Sremski_23_06_2017 Artykuł_Glos_Wielkopolski_Tygodnik_miejski_Pasaz_Poznanski_23_06_2017

Zapytanie ofertowe nr 49/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 49/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej