Lista rankingowa KOW 6

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 6 posiedzeniu KOW.

Czytaj dalej

Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej już 1 grudnia w Poznaniu!

Serdecznie zapraszamy kierowników, pracowników, uczestników oraz sympatyków Warsztatów Terapii Zajęciowej na coroczne spotkanie środowiska wielkopolskich WTZetów.

Czytaj dalej

Konferencja „Ekonomia Wzajemności”

Partnerzy – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek  Organizacji  Sieć Współpracy Barka zapraszają, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim „Ekonomia Wzajemności”,   w czwartek, dnia 1 grudnia 2016 r. od godz. 9.00, prezentującą potencjał  Partnerstw Lokalnych  i dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych w gminach subregionu poznańskiego.

Czytaj dalej

Mieszkalnictwo społeczne – relacja z seminarium

W czwartek, 24 listopada, Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia w Kwilczu, oddało  do użytku mieszkania społeczne, które w ciągu minionego roku zbudowała w partnerstwie z gminą Kwilcz.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 24/WCES/2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie nr 24/WCES/2016 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia dla opiekuna osoby starszej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 06.12.2016r.

Czytaj dalej

Seminarium „Mieszkanie jako prawo człowieka”

Partnerzy – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka wraz z Przedsiębiorstwem Społecznym Diakonijna Spółka Zatrudnienia i Gminą Kwilcz zapraszają na seminarium MIESZKANIE JAKO PRAWO CZŁOWIEKA. Przeciwdziałanie wykluczeniu  mieszkaniowemu poprzez Partnerstwo Lokalne, w czwartek, dnia 24 listopada 2016 r. od godz.10.00.

Czytaj dalej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dotacje

Szanowni Państwo,

Termin naboru wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych został wydłużony do 14 listopada 2016r.