Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków o dotacje

Szanowni Państwo,

Termin naboru wniosków o dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy zostaje wydłużony do 17 października 2016r.

Lista rankingowa KOW 4

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczona została lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, po ocenie wniosków przeprowadzonej w trakcie IV posiedzenia Komisji Oceny Wniosków.

Czytaj dalej

Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków o dotacje

Szanowni Państwo,

Termin naboru wniosków o dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy zostaje wydłużony do 10 października 2016r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 20/WCES/2016

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 20/WCES/2016 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia podstawowego z dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nr 21/WCES/2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe nr 21/WCES/2016 dotyczące wyboru dotyczące wyboru realizatorów usługi opieki nad grupami inicjatywnymi Przedsiębiorstw Społecznych oraz nowymi Przedsiębiorstwami Społecznymi w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Nowe Przedsiębiorstwa Społeczne!

W subregionie poznańskim, dzięki wsparciu WCES, powstało kilka nowych Przedsiębiorstw Społecznych. Poniżej zamieszczamy ich opis:

Czytaj dalej

Program godzinowy I Biegu na rzecz ES

Prezentujemy program godzinowy I Biegu na rzecz Ekonomii Społecznej Śródka-Zawady, który odbędzie się 25 września 2016 r.  w g. 9:00-10:00 , w okolicach siedziby Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Serdecznie zachęcamy do kibicowania biegaczom. Do zobaczenia na biegu!

Czytaj dalej

Kulinarny Dzień ES

Zapraszamy do skorzystania z oferty przedsiębiorstw społecznych z Poznania i okolic, w ramach programu I Kulinarnego Dnia Ekonomii Społecznej, w dniach 25 września-1 października 2016 r.

Czytaj dalej