Spotkanie monitorujące działania spółdzielni socjalnej ,,Pasieka. Optymalni w działaniu”

W dniu 10 marca 2015 roku odbyło się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka spotkanie monitorujące działania spółdzielni socjalnej ,,Pasieka. Optymalni w działaniu”. Czytaj dalej

Spotkanie ze Spółdzielnią Socjalną „Pasieka. Optymalni w działaniu”

Spotkanie z członkami Spółdzielni Socjalnej „Pasieka. Optymalni w działaniu” odbyło się w dniu 19 stycznia 2015 roku w ramach wizyty monitorującej przedstawicieli  projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łozowej 43 m.2 w Poznaniu. W spotkaniu brała również udział Elżbieta Malik pełniąca funkcję Opiekuna spółdzielni socjalnej. Czytaj dalej

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z Spółdzielnią Socjalną ,,Pasieka. Optymalni w Działaniu”

Z radością zawiadamiamy, iż kolejna spółdzielnia socjalna podpisała w dniu 19.12.2014 roku umowę o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Spółdzielnia socjalna ,,Pasieka. Optymalni w Działaniu”  z siedzibą w  Poznaniu  w pełnym  składzie  w dniu 19.12.2014 roku przybyła do siedziby Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka celem podpisania niniejszych umów. Czytaj dalej

Trzy Spółdzielnie Socjalne już zarejestrowane !

Z dumą informujemy iż trzy Spółdzielnie Socjalne powstające w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Grono pierwszych zarejestrowanych Spółdzielni stanowią:

 

Ku zawiązaniu Spółdzielni Socjalnej ,,Pasieka. Optymalni w działaniu”

W dniu 09 października 2014 roku w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w  Poznaniu obyło się spotkanie grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej, której członkami są mieszkańcy Poznania. Czytaj dalej