Rozeznanie rynku mentor/tutor dla PS

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące usługi wsparcia mentora/tutora dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

KROPKA w „tytce i na patyku”

W ramach akcji „W tytce i na patyku” organizowanej z okazji Poznań Street Food Days, weźmie udział Spółdzielnia Socjalna Kropka. Na stoisku, Starym Rynku w Poznaniu, w dniach 11-15 sierpnia, oferować będzie specjalnie na tę okazję przygotowane smakołyki:

Czytaj dalej

Nasze PS w konkursie „Mistrzowie Smaku”

W ramach Konkursu „Mistrzowie Smaku”, organizowanego przez Głos Wielkopolski, startują następujące przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego

  1. Wspólny Stół w kategorii Restauracja Roku
  2. Cukiernia CIACHO w kategorii Kawiarnia/Cukiernia Roku
  3. Kawiarnia KROPKA w kategorii Kawiarnia/Cukiernia Roku

Czytaj dalej

14 sierpnia

Szanowni Państwo,

W dniu 14 sierpnia 2017r. biuro WCES będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy 16 sierpnia.

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 07 sierpnia 2017r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceni wnioski o dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Zapytanie ofertowe nr 50/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 50/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 50 – kurs spawacz

załączniki do zapytania nr 50 – kurs spawacz

Lista rankingowa KOW 10

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 10 posiedzeniu KOW.

LISTA RANKINGOWA 10 KOW odwołanie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 49/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 49/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej