Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe nr 46/WCES/2017

Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 46/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia skuteczny handlowiec – techniki sprzedaży w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dotacje

Szanowni Państwo,

Termin naboru wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych został wydłużony do 13 lipca 2017r.

Zapytanie ofertowe nr 48/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 48/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 07.07.2017r.

Czytaj dalej

Piątek 16 czerwca

Szanowni Państwo,

W piątek 16 czerwca 2017r. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej jest nieczynne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług WCES od poniedziałku 19 czerwca.

W dniu dzisiejszym w siedzibie WCES Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizowały szkolenie/warsztat dotyczący rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji społecznych i przedsiębiorcy.

Czytaj dalej

Lista rankingowa KOW 9

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 9 posiedzeniu KOW.

LISTA RANKINGOWA 9 KOW

Szkolenie nt. rewitalizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu/warsztacie dotyczącego rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej.

Czytaj dalej