W dniach 20-22 kwietnia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej oraz Wspólnoty Barka-Zawady, gościli w stolicy.

Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej Mesym

A dzisiaj w Obornikach uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej MeSym, która prowadzi „Wypożyczalnię samochodów MeSym”. Cieszymy się, że były reprezentowane Władze Miasta Oborniki w osobie Pana Wiceburmistrza Piotra Woszczyka. Spółdzielcom życzymy, żeby Wypożyczalnia rozwijała się w najlepszych szybkościach mercedesa, a nawet …ferrari. Wszystkiego dobrego!

Czytaj dalej

Szkolenie „Przygotowanie ofert w ramach zamówień publicznych”

Zapraszamy osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit) na szkolenie pt. „Przygotowanie ofert w ramach zamówień publicznych”.

 

Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia, w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie Fundacji Barka, ul. św. Wincentego 6/9.

Szkolenie jest bezpłatne.

Program: Szkolenie przygotowanie ofert

Zgłoszenia drogą e-mailową: patrycja.zenker@barka.org.pl

Współorganizowaliśmy Festiwal innowacji Społecznych w Poznaniu!

W ramach projektu WCES, współorganizowaliśmy Festiwal Innowacji Społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, w dniach 16-19 kwietnia.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceni wnioski o dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Szkolenie na temat zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych

W dniu dzisiejszym odbyło się w naszej siedzibie szkolenie dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych z subregionu poznańskiego, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Konferencję sieciująca w Obornikach

Szanowni Państwo,

Partnerzy – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji  Sieć Współpracy Barka zapraszają na konferencję sieciującą „Partnerstwa Lokalne i Odpowiedzialne Wspólnoty Lokalne”, we wtorek, 24 kwietnia 2018 r., od godz.9.30.

Czytaj dalej

Promocja Ekonomii Społecznej w TVP Poznań

Szanowni Państwo,

Od 6 do 20 kwietnia w TVP Poznań jest emitowany spot telewizyjny pt. „Przedsiębiorstwa Społeczne”, w ramach zwiększania widoczności ekonomii społecznej w subregionie poznańskim. Zapraszamy do obejrzenia!

POBIERZ SPOT