Roczek Spółdzielni Socjalnej Talent

We wtorek, 13 lutego, odbyły się kameralne obchody, pierwszego roku działalności Spółdzielni Socjalnej Talent, w kawiarni Napoleon w Szamotułach.

Czytaj dalej

Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

W czwartek  8 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, byliśmy na  posiedzeniu Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.

Obecny był Z-ca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk oraz członkowie.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 16 lutego 2018r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceni wnioski o dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Na spotkaniu z CIS-em w Kłodzie

W piątek 2 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie k. Rydzyny.

Czytaj dalej

Szkolenie „Obsługa trudnego klienta”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Obsługa trudnego klienta”, które odbędzie się 9 lutego 2018r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.

Szczegóły w załączeniu

Program szkolenia Obsługa trudnego klienta

Spotkanie ze służbami penitencjarnymi w Szamotułach

W ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się w Szamotułach m.in. z przedstawicielami przedstawicieli Aresztu Śledczego w Szamotułach i Zakładu Karnego we Wronkach, rozmawiając o możliwości współpracy. Poniżej link do artykułu zredagowanego przez przedstawicieli służby więziennej.

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szamotulach-fundacja-po

Lista rankingowa 13 KOW

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 13 posiedzeniu KOW.

LISTA RANKINGOWA 13 KOW

Konferencja sieciująca partnerstwa lokalne w Śremie

Partnerstwa lokalne szansą na rozwój społeczno-gospodarczy w Powiecie Śremskim, taki tytuł miała  konferencja w Śremie w dniu 16 stycznia 2018 r., w trakcie której obchodziliśmy 2-lecie działalności spółdzielni socjalnej Paumark, uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, tj . Spółdzielnię Mieszkaniową w Śremie oraz Everest Development oraz umacnialiśmy ideę rozwoju partnerstw lokalnych w gminach powiatu śremskiego. Wszystko odbyło się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Czytaj dalej