Zapytanie ofertowe 01/WCES/SIEC/2015

Zapytanie numer 01/WCES/SIEC/2015 dotyczące wyboru Wykonawcy 19 diagnoz sytuacji społeczno–gospodarczej w gminach w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wybór Wykonawcy 19 diagnoz sytuacji społeczno–gospodarczej w gminach w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

Zapytanie ofertowe_ diagnoza lokalna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 05/WCES/2015

Zapytanie numer 05/WCES/2015 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług szkoleniowych dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

 

Zapytanie ofertowe_usługi szkoleniowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 04/WCES/2015

Zapytanie numer 04/WCES/2015 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi marketingowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie subregionu Poznańskiego (miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat średzki, powiat śremski).
Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

 

Zapytanie ofertowe – usługi marketingowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 03/WCES/2015

Zapytanie numer 03/WCES/2015 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi prawne i udzielającego konsultacji prawnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług prawnych i udzielanie konsultacji prawnych na terenie subregionu Poznańskiego (miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat średzki, powiat śremski).

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

 

Zapytanie ofertowe – konsultacje_usługi prawne

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Anulowanie zapytania 01/WCES/SIEC/2015

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, związanych z przeprowadzeniem negocjacji, zapytanie ofertowe 01/WCES/SIEC/2015 dotyczące wyboru wykonania usługi cateringowej zostaje anulowane.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi księgowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ wybrano ofertę Wykonawcy: Biura Rachunkowo-Konsultingowego Magdaleny Tecław.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe 1/WCES/SIEĆ/2015

Zapytanie numer 1/WCES/SIEĆ/2015 dotyczące wyboru wykonania usługi cateringowej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonania usługi cateringowej na spotkania partnerstw lokalnych w gminach: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół, Wronki, Szamotuły, Śrem, Środa, Mosina, Kórnik, Czerwonak, Buk, Wieleń (województwo wielkopolskie).

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

Zapytanie ofertowe – catering

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 02/WCES/2015

Zapytanie numer 02/WCES/2015 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi księgowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług księgowych dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) posiadających siedzibę na terenie subregionu Poznańskiego (miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat średzki, powiat śremski) obejmujących prowadzenie całości dokumentacji księgowej.
Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

Zapytanie ofertowe – usługi księgowe

Załącznik nr 1 do zapytania