Rozstrzygnięcie Zapytania nr 53/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu nr 53/WCES/2017 dotyczącym usługi wsparcia mentora/tutora dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 57/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 57/WCES/2017 na wybór wykonawców szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 56/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 56/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym metodą e-learningową w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 54/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr numer 54/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. B+E” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 52/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 52/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nr 55/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 55/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Dekorator wnętrz” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 54/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 54/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. B+E” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznanie rynku dotyczącej wyboru wykonawcy usług szkoleniowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj dalej