Zapytanie ofertowe nr 47/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 47/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Masaż mięśniowo-powięziowy” oraz „Diagnostyka i terapia mięśniowo-powięziowa w dysfunkcjach kręgosłupa” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 46/WCES/17

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 46/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia skuteczny handlowiec – techniki sprzedaży w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 45/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 45/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 i 2 w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 44/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 44/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora, który kompleksowo przygotuje i przeprowadzi kurs/szkolenie na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 43/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 43/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia NVC – Porozumienie Bez Przemocy w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała kryteriów, dlatego została odrzucona, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 41/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 41/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia refleksologii III stopnia wraz z egzaminami w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 42/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 42/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia refleksologii rąk w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 40/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 40/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia stylizacji paznokci w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej