Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 50/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 50/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) wraz z uzyskaniem uprawnień  w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 50/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 50/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 50 – kurs spawacz

załączniki do zapytania nr 50 – kurs spawacz

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 48/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 48/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 49/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 49/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe nr 46/WCES/2017

Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 46/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia skuteczny handlowiec – techniki sprzedaży w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 48/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 48/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 47/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 47/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Masaż mięśniowo-powięziowy” oraz „Diagnostyka i terapia mięśniowo-powięziowa w dysfunkcjach kręgosłupa” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 45/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 45/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 i 2 w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej