Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 64/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 64/WCES/2017 dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 63/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 63/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora szkolenia dla przedsiębiorstw społecznych „Marketing w Internecie w małej firmie” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 62/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu nr 62/WCES/2017 dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C+E” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 61/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu nr 61/WCES/2017 dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 64/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 64/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 63/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 63/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora szkolenia dla przedsiębiorstw społecznych  „Marketing w Internecie w małej firmie” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku – materiały szkoleniowe

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku na druk, przygotowanie i dostawę kompletu materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 62/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 62/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C+E” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej