Zapytanie ofertowe nr 37/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 37/WCES/2017 dotyczące wyłonienia wykonawcy świadczącego usługi marketingowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu subregionu poznańskiego.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku – ewaluacja projektu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie ewaluacji projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach procedury rozeznania rynku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 36/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Obsługa piły spalinowej oraz kosy spalinowej” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 35/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 35/WCES/2017 dotyczącym wyboru Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 36/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie nr 36/WCES/2017 dotyczące  wyboru realizatora kursu/szkolenia nt. „Obsługa piły spalinowej oraz kosy spalinowej” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 34/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia on-line „Telemarketing” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 33/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 33/WCES/2017 dotyczącym wyboru wykonawcy kursu na baristę w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017 dotyczące wyboru wykonawcy kursu/szkolenia on-line „Telemarketing” dla jednej osoby – pracownika przedsiębiorstwa społecznego.

Czytaj dalej