Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 34/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia on-line „Telemarketing” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 33/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 33/WCES/2017 dotyczącym wyboru wykonawcy kursu na baristę w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017 dotyczące wyboru wykonawcy kursu/szkolenia on-line „Telemarketing” dla jednej osoby – pracownika przedsiębiorstwa społecznego.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 33/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 33/WCES/2017 dotyczące wyboru wykonawcy kursu na baristę.

Szczegóły w załącznikach

Czytaj dalej

Anulowanie Zapytania ofertowego nr 26/WCES/2017

W związku z odpowiedzią otrzymaną od Instytucji Zarządzającej dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia, jesteśmy zmuszeni anulować Zapytanie ofertowe nr 26/WCES/2017  dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia na baristę w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 32/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 32/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Prawo jazdy kat. B+E” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 26/WCES/2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Pomocy wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 26/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia na baristę w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 31/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 31/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia nt. „Obsługa piły spalinowej oraz kosy spalinowej” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej