Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 74/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 74/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 73/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 73/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 71/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 71/WCES/2018 dotyczącym wyboru Wykonawcy świadczącego usługi marketingowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 74/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 74/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 73/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 73/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 70/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 70/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) – moduł 2 wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 72/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 72/WCES/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi prawne dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 70/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 70/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) – moduł 2 wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej