Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 80/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 80/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi oprogramowania Rhino Ceros (poziom początkujący) w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 78/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 78/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia instruktora rekreacji ruchowej oraz instruktora jeździectwa powszechnego PZJ w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 77/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 77/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia gastronomicznego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 80/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 80/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi oprogramowania Rhino Ceros (poziom początkujący) w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 79/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 79/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia z efektywnego wykorzystania FB oraz innych social mediów w działaniach promocyjno-sprzedażowych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 78/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 78/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia instruktora rekreacji ruchowej oraz instruktora jeździectwa powszechnego PZJ w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 77/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 77/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia gastronomicznego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 76/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 76/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 76 – kurs prawo jazdy kat. B

załączniki do zapytania nr 76 – kurs prawo jazdy kat. B