Nowy regulamin wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

Od 1 lutego 2017r. obowiązuje nowy Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Dokumenty w zakładce „Do pobrania”.