Zapytanie ofertowe nr 39/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 39/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych II WJO wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych LPG oraz egzaminem UDT w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie numer 04/WCES/SIEĆ/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie numer 04/WCES/SIEĆ/2017 na organizację 6 jednodniowych wizyt studyjnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Szkolenie Źródła finansowania i fundraising w działalności organizacji pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie „Źródła finansowania i fundraising w działalności organizacji pozarządowych” w ramach projektu WCES,

Czytaj dalej

Konferencja w Powiecie Średzkim

W Środzie Wlk, w środę 5 kwietnia, odbędzie się konferencja „Partnerstwa lokalne szansą na rozwój w powiecie średzkim”, której współorganizatorem jest Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Serdecznie zapraszamy!

konferencja KWIECIEŃ

Zapytanie ofertowe nr 38/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie numer 38/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia ECDL Advanced (Moduł A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów,Moduł A2 – Zaawansowane arkusze kalkulacyjne) wraz z opłaceniem i przeprowadzeniem egzaminów w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 30 marca 2017r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceni 7 wniosków o dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Nowa Spółdzielnia Socjalna

20 marca, w Pniewach, powstało nowe przedsiębiorstwo społeczne. Spółdzielnia Socjalna HORYZONT została powołana przez Gminę Pniewy i Gminę Kwilcz. Przedmiotem działalności spółdzielni będą usługi związane z pielęgnacja i zagospodarowaniem terenów zielonych, usługi sprzątające i drobne prace remontowe.

Czytaj dalej

Akademia Spółdzielcy nt. usług komunalnych

Dzisiaj spotkaliśmy się w ramach Akademii Spółdzielcy, cyklu spotkań networkingowych, w gronie przedstawicieli spółdzielni  socjalnych oraz centrów integracji społecznej zajmujących się szczególnie usługami porządkowymi i komunalnymi oraz dbaniem o tereny zielone.

Czytaj dalej