Georges Dassis gościem konferencji sieciującej Partnerstwa Lokalne

Georges Dassis – Przewodniczący Europejskiego  Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), był gościem konferencji sieciującej  ( w ramach projektu WCES), „Dwa ujęcia społecznej gospodarki  rynkowej”. W wydarzeniu wzięli także udział  przedstawiciele partnerstw lokalnych, samorządów, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji obywatelskich subregionu poznańskiego.

Czytaj dalej