Sieciowanie OWES

W dniach 28-29 czerwca 2017r. odbyło się w Warszawie pierwsze ogólnopolskie spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski, zorganizowane w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez partnerstwo trzech podmiotów: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Fundację Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięło udział 250 przedstawicieli OWES.

Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Program spotkania był bardzo bogaty: Program Warszawa 28-29.06.2017

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 48/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 48/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Artykuły o przedsiębiorstwach społecznych w subregionie poznańskim

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury artykułów na temat przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w subregionie poznańskim:

Artykuł_Glos_Wielkopolski_Tyg._Tygodnik_Sremski_23_06_2017 Artykuł_Glos_Wielkopolski_Tygodnik_miejski_Pasaz_Poznanski_23_06_2017

Zapytanie ofertowe nr 49/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 49/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Obraz ekonomii społecznej w Poznaniu

Artykuł „Ekonomia Społeczna – pracujemy, by pomagać” – w powiecie poznańskim, ukazuje bogaty i zróżnicowany obraz ekonomii społecznej w mieście Poznaniu oraz okolicznych gminach aglomeracji.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Media

Przedsiębiorczość społeczna w powiatach średzkim i śremskim

Artykuł „Ekonomia Społeczna – pracujemy, by pomagać” , przedstawia obszar przedsiębiorczości społecznej w powiecie śremskim i średzkim.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Media

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe nr 46/WCES/2017

Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 46/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia skuteczny handlowiec – techniki sprzedaży w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dotacje

Szanowni Państwo,

Termin naboru wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych został wydłużony do 13 lipca 2017r.