Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 07 sierpnia 2017r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceni wnioski o dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Zapytanie ofertowe nr 50/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 50/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 50 – kurs spawacz

załączniki do zapytania nr 50 – kurs spawacz

Lista rankingowa KOW 10

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 10 posiedzeniu KOW.

LISTA RANKINGOWA 10 KOW odwołanie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 49/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 49/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Ekonomia społeczna w powiecie szamotulskim

Artykuł „Ekonomia Społeczna przywraca społeczeństwu ludzi pewnych siebie” pokazuje bogaty obraz przedsiębiorczości społecznej w powiecie szamotulskim, w którym od dawna istniej duże zainteresowanie ekonomią społeczną władz samorządowych.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Media

Przedsiębiorstwa społeczne w powiecie obornickim

Artykuł „ Ekonomia społeczna przynosi efekty w powiecie obornickim” , ukazuje efekty przychylności władz Obornik dla przedsiębiorczości społecznej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Media