Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 50/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 50/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) wraz z uzyskaniem uprawnień  w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej