Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 51/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 51/WCES/2017 2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia z podstaw metody Sensoplastyka  w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nr 53/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 53/WCES/2017 dotyczące usługi wsparcia mentora/tutora dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 52/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 52/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem dla jednej osoby (pracownika Spółdzielni Socjalnej), w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej