Zapytanie ofertowe nr 74/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 74/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 73/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 73/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Szkolenie „Zasady rozliczania i przygotowania sprawozdań z realizacji zadań publicznych”.

Urząd Miejski w Pniewach we współpracy z WCES prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady rozliczania i przygotowania sprawozdań z realizacji zadań publicznych”.

Szkolenie odbędzie się 9.04.2018 roku w godz. 13.00 – 16.00

Czytaj dalej