Zapraszamy na szkolenie pt. „Negocjacje i sprzedaż”

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Negocjacje i sprzedaż”.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania nr 75/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 75/WCES/2018 dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Spot radiowy o przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo,

Do 30 kwietnia można wysłuchać spotu radiowego  pt. „Przedsiębiorstwo Społeczne”, na antenie Radia Poznań, Eska i Vox. Spot radiowy także do wysłuchania na naszej stronie.

Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Warszawy

W dniach 20-22 kwietnia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej oraz Wspólnoty Barka-Zawady, gościli w stolicy.

Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej Mesym

A dzisiaj w Obornikach uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej MeSym, która prowadzi „Wypożyczalnię samochodów MeSym”. Cieszymy się, że były reprezentowane Władze Miasta Oborniki w osobie Pana Wiceburmistrza Piotra Woszczyka. Spółdzielcom życzymy, żeby Wypożyczalnia rozwijała się w najlepszych szybkościach mercedesa, a nawet …ferrari. Wszystkiego dobrego!

Czytaj dalej

Szkolenie „Przygotowanie ofert w ramach zamówień publicznych”

Zapraszamy osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit) na szkolenie pt. „Przygotowanie ofert w ramach zamówień publicznych”.

 

Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia, w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie Fundacji Barka, ul. św. Wincentego 6/9.

Szkolenie jest bezpłatne.

Program: Szkolenie przygotowanie ofert

Zgłoszenia drogą e-mailową: patrycja.zenker@barka.org.pl

Współorganizowaliśmy Festiwal innowacji Społecznych w Poznaniu!

W ramach projektu WCES, współorganizowaliśmy Festiwal Innowacji Społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, w dniach 16-19 kwietnia.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 75/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 75/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej