Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 83/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 83/WCES/2018  dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 82/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 82/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 81/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 81/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi klienta dla 2 osób niewidomych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Wizyta studyjna w ZAZ w Słupcy

We wtorek, 26 czerwca, w ramach prac dot. wielkopolskiej marki designu, gościliśmy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 85/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 85/WCES/2018 dotyczące usługi wsparcia mentora/tutora dla przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego działalność gastronomiczną w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 84/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 84/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia instruktora rekreacji ruchowej oraz instruktora jeździectwa powszechnego PZJ w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA informuje, że pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją projektu: WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tzw. RODO) znajduje się na stronie internetowej WCES w zakładce POBIERZ.

Codziennie Niezwykli

W środę 20 czerwca, w restauracji prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół, spotkali się przedstawiciele placówek reintegracyjnych subregionu poznańskiego.

Czytaj dalej