Staszek na Wypasie -Spółdzielnia Uczniowska w Obornikach

W środę 28 listopada wzięliśmy udział w uroczystościach Święta Patrona w Obornikach. Społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza, spotkała się podczas  wspaniałej uroczystości upamiętniającej Stanisława Wyspiańskiego, w trakcie której przedstawiła się świeżo powstała Spółdzielnia Uczniowska – Staszek na Wypasie.

Czytaj dalej

Przedsiębiorstwa społeczne w Festiwalu Sztuki

W tegorocznej edycji (30 listopada-2 grudnia) Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych wezmą udział przedsiębiorstwa społeczne: Pogotowie Społeczne,  Spółdzielnia Socjalna Talent oraz Spółdzielnia Socjalna Furia. Zapraszamy do pawilonu nr 3, na parterze (tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich). Wejście od ulicy Roosevelta.

Czytaj dalej

Spotkanie grupy edukacyjnej w Barce

Dzisiaj Grupa Edukacji przy ROPS w Poznaniu , spotkała się w siedzibie WCES. Gościem specjalnym był Adam Niemkiewicz – szef Stowarzyszenia Morena z Gdańska, który przedstawił liczne działania swojej organizacji na rzecz młodzieży szkolnej, w tym przybliżające wiedzę o ES, jak i zwiększające kompetencje  osobiste.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych i konferencyjnych

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym wykonania i dostawy materiałów szkoleniowych i konferencyjnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Stowarzyszenie Wydawnicze Barki

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w rozeznaniu rynku

Zakładamy Spółdzielnię Uczniowską w Obornikach

W poniedziałek 19 listopada odbyło się spotkanie założycielskie Spółdzielni Uczniowskiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. Jest to owoc udziału uczniów tej szkoły w dwuetapowym Konkursie o Ekonomii Społecznej dla Młodzieży Film-ES, którego finał miał miejsce w czerwcu br.

Czytaj dalej

Ekonomia Społeczna na Świętym Marcinie

Ekonomia społeczna prezentowała się na obchodach świętomarcińskich, w dniu 11 listopada w Poznaniu, swoje stoiska mieli Pogotowie Społeczne, Gazeta Uliczna, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Natomiast w korowodzie świętomarcińskim licznie udział wzięły organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych i konferencyjnych

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące wykonania i dostawy materiałów szkoleniowych i konferencyjnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Certyfikat ES dla Spółdzielni Socjalnej Paumark

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark ze Śremu otrzymała w październiku Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018, przyznany przez Elżbietę Rafalską  – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Specjalne gratulacje skierował do Spółdzielców Adam Lewandowski Burmistrz Śremu. Do życzeń i gratulacji dołączamy także my – zespół WCES. Wszystkiego najlepszego dla Paumarku!

Czytaj dalej