Spotkanie z Zespołem ds. ES Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu


W poniedziałek 11 marca, w siedzibie WCES spotkaliśmy się z pracownikami Zespołu ROPS w Poznaniu, którzy zajmują się ekonomią społeczną w Wielkopolsce i jej różnymi aspektami.

Czytaj dalej