WCES nieczynny 2 maja

Szanowni Państwo,

W związku z długim majowym weekendem, informujmy, że WCES będzie nieczynny w czwartek 2 maja.

Ponownie zapraszamy od poniedziałku 6 maja.

II nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 10.05.2019r.

Czytaj dalej

Konkurs ofert w ramach pracowni ES

Zapraszamy do udziału w Otwartym konkursie ofert nr 62/2019, Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu – spotkania//szkolenia/seminaria/warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00. http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/news/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nr-62-2019,c,3163/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nr-62-2019,131638.html

PIERWSZA DOTACJA przyznana!

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark ze Śremu, jako pierwsza, w tej edycji projektu WCES, podpisuje umowę na dotację. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Świąteczne życzenia

Serdecznie pozdrawiamy  i życzymy słonecznych nastrojów, spokoju, relaksu, miłych spotkań z najbliższymi oraz wielu świątecznych przyjemności  w czasie Wielkanocy!

Zespół WCES

Wizyta studyjna przedstawicieli WNPiD UAM

Zwiększamy widoczność ekonomii społecznej! Z pracownikami i studentami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odwiedziliśmy we wtorek 16 kwietnia , farmę ekologiczna w Chudobczycach, prowadzoną przez przedsiębiorstwo społeczne. W trakcie spotkania, uczestnicy mieli szansę poznać całe rozwiązanie systemowe – od wspólnoty mieszkaniowej osób zagrożonych wykluczeniem, przez centrum integracji społecznej do przedsiębiorstwa społecznego.

Dzień Przedsiębiorczości Społecznej na UAM

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne, czym zajmuje się Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, kiedy i po co powstała Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, kim jest lider Barki, co to jest ekonomia społeczna, gdzie jest najwięcej spółdzielni socjalnych – o tych i innych sprawach dowiedzieli się we wtorek 15 kwietnia,  studenci z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM podczas Dnia Przedsiębiorczości Społecznej. A potem wzięli aktywny udział w Grze Kampusowej o ES. Przedtem jednak wysłuchali inspirujących wystąpień przedstawicieli Przedsiębiorstwa Społecznego Kasztelania Ostrowska i Spółdzielni Socjalnej ArtZagroda – dziękujemy! Poczęstunek oraz nagrody dla studentów przygotowała Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół – dziękujemy!