Rekomendacje dot. stosowania odpowiedzialnych społecznie zamówień

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Szczegółowe wskazówki w zakresie stosowania klauzul społecznych w praktyce,
na każdym etapie planowania i wdrażania procedury przetargowej,znajdują się w podręczniku opracowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych: (http://www.spoldzielnie.org/new,836) oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Publikacja,pn.,
Stosowanie,klauzul,spolecznych,oraz,spolecznych,kryteriow,ocen,3974.html).
Na stronie Stowarzyszenia znajduje się dodatkowo katalog dobrych praktyk,
obejmujący przegląd doświadczeń JST wdrażających społecznie odpowiedzialne
zamówienia publiczne, wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania (www.spoldzielnie.org/zamowieniapubliczne).