O reintegracji. Spotkanie ROPS i OWES

W piątek 17 maja odbyło się w siedzibie WCES spotkanie przedstawicieli ROPS i OWES z całej Polski dotyczące reintegracji. Temat dotyczył standardów zatrudnienia specjalistów ds. reintegracji zatrudnionych w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Wielkopolski. Świadectwa dot. przemiany życiowej zaprezentowali m.in. Lider Barki Lech Bór oraz prezeska Spółdzielni Socjalnej Opus z Rogoźna. Wzięli udział reprezentanci następujących placówek: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Centrum PISOP, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, OWES Koszalin, OWES Zielona Góra, Stowarzyszenie Gineka, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego.

Zaproszenie dla PES i PS na spotkanie konsultacyjne

Już 28 maja w Poznaniu (Biurowiec Omega – Sala Centrum konferencyjnego KOCHTEX ul. Dąbrowskiego 79 A, godz. 10:00 – 16:00), Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych. Celem spotkania będzie m.in. dyskusja o:  ewolucji i przyszłość systemu wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z perspektywy klientów OWES, kadry OWES i przedstawicieli regionalnych instytucji;  obowiązujących Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;  wsparciu podmiotów reintegracyjnych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Rejestracja na spotkania odbędzie się za pośrednictwem formularza