Konkurs na najlepsze PS

Trwa 9. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] będą nagradzani Ci, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. Można zgłosić się do konkursu do 30 czerwca.

Oto co napisał Krzysztof Alcer, Sekretarz Rady Konkursu, Wiceprezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – organizatora Konkursu [eS]: Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2019 r. Zostaną one potem ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (3000 złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe. Każde przedsiębiorstwo, które dostanie się do finału, zostanie bohaterem krótkiego filmu! Tegoroczną edycję Konkurs zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Warszawie. Finalistom zapewniamy zwrot kosztów podróży. Partnerami 9. Edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia są: Orange Polska S.A. i Fundacja Orange, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ANG Spółdzielnia, TISE, PwC, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Wszystkie informacje odnośnie Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl . W razie pytań, proszę o kontakt: krzysztof.alcer@fise.org.pl , telefon: 22 622 16 87. Serdecznie zapraszamy!

W Krobi o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach

Dzisiaj wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconemu społecznie odpowiedzialnym zamówieniom publicznym w ramach wzmacniania  partnerstwa lokalnego gminy Krobia.

Rozeznanie rynku: doradztwo w zakresie zadłużeń

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

WCES nieczynny 21 czerwca

Szanowni Państwo,

informujemy, że w piątek 21 czerwca, biuro Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej  będzie nieczynne. Zapraszamy ponownie od poniedziałku 24 czerwca.      Do zobaczenia!

Lista rankingowa z KOW

Zapraszamy do zapoznania się z lista rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków z dnia 29 maja 2019 r.

Otwarcie nowego lokalu Fundacji Orchidea

W piątek 31 maja uroczyście został otwarty nowy lokal Fundacji Orchidea, przy ul. Hetmańskiej 15-19 w Poznaniu. W okolicznościowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych Poznania, samorządów, w tym dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP Magdalena Pietrusik-Adamska, pacjenci,  a także przedstawiciel WCES.

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej wsparło funkcjonowanie Fundacji Orchidea zarówno obecnie, jak i w poprzedniej edycji projektu, pod względem doradczym i finansowym.