Relacja z konferencji „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce”

Konferencja „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce”, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, odbyła się w piątek 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu. Konferencja była jednym z elementów programu 30-lecia Fundacji Barka, która jest prekursorem ekonomii społecznej w Polsce. W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencję rozpoczął Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Antoni Kalisz Członek Zarządu Starostwa Powiatu Poznańskiego. Zaprezentowano specjalne videonagranie z wystąpieniem prof. Jerzego Buzka, który nie mógł przybyć na konferencję osobiście. W panelu pt. „Rola samorządów w tworzeniu warunków dla zrównoważonego rozwoju we wspólnocie lokalnej”, moderowanym przez Andrzeja Porawskiego, wieloletniego dyrektora biura Związku Miast Polskich, wzięli udział: Antoni Kalisz, Członek Zarządu Starostwa Powiatu Poznańskiego, Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, Maria Feliniak, Zastępczyni Burmistrza Strzelec Opolskich, Renata Tomaszewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego, Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki, Dariusz Szykuła, Wójt Gminy Adamów, Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Czarnków. Natomiast panel pt. „Wspólnota oparta o wartości, biznes społecznie odpowiedzialny; rola przedsiębiorców w kształtowaniu ludzkiej twarzy biznesu” , poprowadził prof. dr hab. Wiesław Ambrozik. W tej części wystąpili: Agata Garczyk-Wysocka, Partner w PwC, Jacek Siwiński, Prezes Velux Polska, Piotr Voelkel, Założyciel Grupy VOX oraz Uniwersytetu SWPS, Grzegorz Adamski, Kierownik ds. Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju, Kompania Piwowarska, Katarzyna Nowojewska, Kierownik Działu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Volkswagen Poznań. W 2. części wydarzenia miały miejsce warsztaty tematyczne. Ewa Sadowska z Barki UK, moderowała warsztat „Osoby po przejściach jako liderzy w działaniach na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych, uzależnionych, więźniów, migrantów”. Martine Wendzinski, z Barki Francja prowadziła warsztat „Rola kościołów w integrowaniu środowisk wykluczonych z szerszą społecznością”. Natomiast warsztat pt. „Od innowacji społecznych do zmian systemowych” prowadziła Agata Stafiej-Bartosik z Ashoka Polska, a warsztat „Gospodarka solidarna i ekonomia społeczna – jak popularyzować w mediach współpracę i uspołecznienie zysku we wspólnocie lokalnej?” – dziennikarz i wieloletni wiceprezes Radia Merkury – Wojciech Biedak i „Klauzule społeczne – czy mogą pomóc organizacjom obywatelskim realizować usługi użyteczności publicznej i rozwoju lokalnego budując nową jakość ich działań” moderował Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Konferencji towarzyszyły Targi Ekonomii Społecznej, podczas których zaprezentowały swoją działalność: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół, Brat-Bud Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Wydawnicze Barki, Spółdzielnia Socjalna Pracownia Artzagroda, Spółdzielnia Socjalna Talent, warsztat gastronomiczny CIS-u Fundacji Barka, Spółdzielnia Socjalna Turbo. Swoje stoiska prowadził także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – prezentując markę społecznie odpowiedzialnego designu Klunkry Wielkopolskie, a także Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Wszystkie wydarzenia jubileuszowe 30-lecia Fundacji Barka wsparli liczni partnerzy. Prezydent Miasta Poznania objął konferencję honorowym patronatem. Partnerem wydarzenia były także Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Relację z imprezy zamieściła TVP Poznań oraz Radio Poznań. Okolicznościowe artykuły opublikowały Gazeta Wyborcza oraz Głos Wielkopolski.