Czwarte spotkanie partnerskie w gminie Śrem

W dniu 25.06.2014 w godzinach 13.00-16.00 odbyło się czwarte spotkanie partnerskie w gminie Śrem powiecie śremskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji obywatelskich, przedsiębiorcy z gminy oraz osoby chcące powołać spółdzielnie socjalną na terenie Śremu. Ekspertem na spotkaniu był Pan Zbigniew Zalesiński prowadzący Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielnie Socjalną w Rydzynie. Ze strony Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka realizatora będącego Liderem projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej udział wzięli pani Maria Łankiewicz animator partnerstw lokalnych oraz specjalista ds. ekonomii społecznej Mieszkiem Pospiech. Odbyte spotkanie  partnerskie jest kontynuacją cyklu budowania partnerstwa lokalnego w gminie Śrem.

Czwarte spotkanie partnerskie w gminie Śrem 25.06.2014

Czwarte spotkanie partnerskie w gminie Śrem 25.06.2014