Śrem.pl: Uroczystość 25-lecia Fundacji Barka

Przedstawiciele śremskiego samorządu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie wzięli udział w uroczystości 25 – lecia Fundacji Barka.
W dniach 11-12 września 2014 odbyła się konferencja „Partnerstwa lokalne i rozwój przedsiębiorczości społecznej. Perspektywy rozwoju „wspólnot solidarnych” w Polsce” zorganizowana przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, połączona z obchodami 25-lecia Barki. W spotkaniach udział wzięła Pani Katarzyna Sarnowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie, radny Pan Andrzej Mieloszyński oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie.

Obchody jubileuszu zainaugurowali Państwo Barbara i Tomasz Sadowski wraz z Panem Markiem Woźniakiem Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydentem Poznania Panem Ryszardem Grobelnym. Pierwszy, dzień konferencji obejmował trzy debaty, które ukazały zebranym działalność Fundacji Barka. W debacie wzięli udział  wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz Pani Dominika Kulczyk przedstawicielka Kulczyk Fundation. Pierwszy dzień konferencji wieńczył Happening „Mewa” z udziałem osób, które odbudowały swoje życie oraz uroczysty koncert.
Drugi dzień konferencji, który zorganizowany został w Centrum w Chudobczycach rozpoczął panel „Współpraca dla rozwoju gospodarki solidarnej w Afryce”, podczas którego przedstawiciele wspólnot afrykańskich przedstawili problemy, z którymi borykają się w swoich ojczystych krajach, a także swoje osiągnięcia w zakresie budowania spółdzielczości socjalnej.
Ponadto uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Centrum w Chudobczycach, gospodarstwa ekologicznego, poznania systemu wsparcia na rzecz włączenia społecznego w praktyce.
Źródło: portal Śrem.pl