Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego konsultacje i  usługi prawne w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, w części I i II zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: POLUS CONSULTING Rafał Jaworski.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.