Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/WCES/SIEC/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy 19 diagnoz sytuacji społeczno–gospodarczej w gminach w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+., wybrano ofertę Wykonawcy:

KONSORCJUM Barbara Goryńska-Bittner oraz Radomir Miński

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.