Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi marketingowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+., wybrano ofertę Wykonawcy:

Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak .

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.