Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi doradztwa biznesowego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Andrzeja Deca.