Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, wybrano oferty następujących Wykonawców:

Blok 3.1 Aspekty księgowe prowadzenia spółdzielni socjalnej (8h) – Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

Blok 3.2 Aspekty prawne prowadzenia spółdzielni socjalnej (16h) – Witold Izydorczyk –Projekty Europejskie Szkolenia