Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 44/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 44/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora, który kompleksowo przygotuje i przeprowadzi kurs/szkolenie na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.