Georges Dassis gościem konferencji sieciującej Partnerstwa Lokalne

Georges Dassis – Przewodniczący Europejskiego  Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), był gościem konferencji sieciującej  ( w ramach projektu WCES), „Dwa ujęcia społecznej gospodarki  rynkowej”. W wydarzeniu wzięli także udział  przedstawiciele partnerstw lokalnych, samorządów, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji obywatelskich subregionu poznańskiego.

W swoim wystąpieniu  Georges Dassis przedstawił działania EKESu, nawiązał do ideałów polskiej Solidarności oraz podkreślił radość z osobistego poznania działań Fundacji Barki, o których dwa lata temu tylko czytał, gdy Barka otrzymała nagrodę EKESu za projekty edukacyjne na rzecz Centrum Integracji Społecznej.

Ponadto, o roli organizacji obywatelskich w budowie Europy społecznej mówiła Ewa Sadowska, Dagmara Szlandrowicz przedstawiła ideę tworzenia partnerstw lokalnych, a Krystyna Dorsz omówiła przedsiębiorczość społeczną na przykładzie Diakonijnej Spółki Zatrudnienia.

Spotkanie tłumaczyła  – z języka francuskiego na polski i na odwrót, Martine Wendziński z Association d’Aide Mutuelle a Barka z Francji. Dziękujemy!

Tę część pobytu brukselskiego gościa zakończyło spotkanie i obiad przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół.