Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe nr 46/WCES/2017

Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 46/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia skuteczny handlowiec – techniki sprzedaży w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Fundacja Pozytywnej Edukacji

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.