Zapytanie ofertowe nr 49/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 49/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia elementarnego Polskiego Języka Migowego – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 49 – kurs język migowy P1

załączniki do zapytania nr 49 – kurs język migowy P1