Sieciowanie OWES

W dniach 28-29 czerwca 2017r. odbyło się w Warszawie pierwsze ogólnopolskie spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski, zorganizowane w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez partnerstwo trzech podmiotów: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Fundację Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięło udział 250 przedstawicieli OWES.

Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Program spotkania był bardzo bogaty: Program Warszawa 28-29.06.2017