Zapytanie ofertowe nr 50/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 50/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 50 – kurs spawacz

załączniki do zapytania nr 50 – kurs spawacz