ES TOUR

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, zapraszają na I Rajd Rowerowy na rzecz Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

ES TOUR

I Rajd Rowerowy na rzecz Ekonomii Społecznej Poznań-Kórnik

Poznań/Zawady-Kórnik, 23 września (sobota) 2017 r.

 Regulamin

 1. Organizatorzy:
 • Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,
 • Klub Turystyki Rowerowej PTTK Sigma w Poznaniu.
 1. Cele Rajdu:

Zwiększenie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej i zwrócenie uwagi na organizacje oraz przedsiębiorstwa społeczne, które funkcjonują wg zasad Ekonomii Społecznej, a równocześnie zachęcenie do aktywnego i zdrowego relaksu oraz poznania nowych miejsc na mapie Poznania i Wielkopolski.

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia na rajd należy przesyłać na adres e-mail: rysrur@wp.pl

lub tel. 602 463 586 do dnia 29.08.2017 r.

Udział bezpłatny dla 50 uczestników

 1. Program Rajdu:
 • Godz. 8-9 rejestracja uczestników Rajdu, siedziba Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9 (wejście – naprzeciwko dawnego szpitala na Zawadach)
 • Godz. 9-10 prezentacja Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej pt. „Co to jest Ekonomia Społeczna?”, poczęstunek.
 • Godz. 10 wyjazd na trasę: Zawady – Malta – Szczepankowo – Tulce – Nagradowice – Szczodrzykowo – Kórnik (ok. 30 km).
 • Ok. godz. 13 przyjazd na metę Rajdu w O!środku QQ!ryku w Kórniku, ul. Reja 2.
 • Godz. 13-15 prezentacja O!środka QQ!ryku – przedsiębiorstwa społecznego, rekreacja, gry i konkursy, poczęstunek.
 • Godz. 15 zakończenie Rajdu. Powrót do Poznania z przodownikami turystyki kolarskiej KTR Sigma, lub samodzielnie.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Regulaminu Rajdu i Karty Turysty.
 • Zaleca się posiadanie kasku i kamizelki odblaskowej.
 • Uczestnicy którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconej składki za dany rok, zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas Rajdu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.wces.eu/

http://ktrsigma.com.pl/

https://www.facebook.com/WCESBarka/