Zapytanie ofertowe nr 52/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 52/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem dla jednej osoby (pracownika Spółdzielni Socjalnej), w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 52 – kurs prawo jazdy