Zapytanie ofertowe nr 53/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 53/WCES/2017 dotyczące usługi wsparcia mentora/tutora dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 53 – tutorzy mentorzy

załączniki do zapytania nr 53 – tutorzy mentorzy