Zapytanie ofertowe nr 54/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 54/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. B+E” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 54 – kursy prawo jazdy

załączniki do zapytania nr 54 – kursy prawo jazdy