Zapytanie ofertowe nr 56/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 56/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym metodą e-learningową w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 56 – opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

załączniki do zapytanie nr 56 – opiekun w żłobku