Zapytanie ofertowe nr 57/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 57/WCES/2017 na wybór wykonawców szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 57 – szkolenia dla PS

załaczniki do zapytanie nr 57 – szkolenia dla PS