Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 59/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 59/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia do prac na wysokości metodą dostępu linowego OTDL – poziom 1 wraz z egzaminem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.