Zapytanie ofertowe numer 62/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 62/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C+E” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 62 – kurs prawo jazdy C+E

załączniki do zapytania nr 62 – kurs prawo jazdy C+E