Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 66/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 66/WCES/2017 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi drukarki 3D/oprogramowania MAKERBOT REPLICATOR 5-TH GENERATION oraz skanera 3D/oprogramowania SHINING EIN SCAN SE w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: CADXPERT P. Gurga M. Dukat Sp. J.

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.