Zapytanie ofertowe numer 68/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 68/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+

zapytanie nr 68 – kurs prawo jazdy kat. B

załączniki do zapytania nr 68 – kurs prawo jazdy kat. B