Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 67/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 67/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Stosowanie środków ochrony roślin” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała kryteriów, dlatego została odrzucona, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.