Zapytanie ofertowe nr 72/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 72/WCES/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi prawne dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+

zapytanie ofertowe nr 72_usługi prawne

Załączniki_zapytanie ofertowe nr 72_usługi prawne