Szkolenie „Zasady rozliczania i przygotowania sprawozdań z realizacji zadań publicznych”.

Urząd Miejski w Pniewach we współpracy z WCES prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady rozliczania i przygotowania sprawozdań z realizacji zadań publicznych”.

Szkolenie odbędzie się 9.04.2018 roku w godz. 13.00 – 16.00

Szkolenie zostanie przeprowadzenie w formie praktycznego warsztatu, podczas którego uczestnicy zapoznają się z wzorem formularza sprawozdania i wypełnią go wspólnie z prowadzącym zajęcia.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
  2. Ogóle zasady realizacji zadania publicznego.
  3. Obowiązki w zakresie dokumentacji w związku z realizacja zadania publicznego.
  4. Zasady dokonywania zmian i przesunięć w projekcie.
  5. Przygotowanie sprawozdania – cześć merytoryczna.
  6. Przygotowanie sprawozdania – część finansowa.
  7. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie poprowadzi Rafał Jaworski – prawnik, doradca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.