Porozumienie o rozwoju ES w Gminie Puszczykowo

W poniedziałek 7 maja, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, podpisaliśmy Porozumienie o Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Puszczykowo.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, Andrzej Markiewicz – Prezes Fundacji Królowej Polski św. Jadwigi, Karol Majewski – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Wiceprzewodnicząca Fundacji Barka Barbara Sadowska, a także przedstawiciele Fundacji Z Sercem oraz Spółdzielni Socjalnej Lupa z Puszczykowa.